OM AKTIEHUSET

AKTIEHUSET

Vi investerar långsiktigt och letar aktivt efter lönsamma bolag främst i Nordamerika, Europa och Norden. Storleken på bolagen spelar mindre roll.

 

Hållbarhet / Uppförande

Vi anser att etik är viktigt i alla leda både internt och externt. Vi väljer att investera i bolag som agerar ansvarsfullt och hållbart. Som ett första steg har vi utvecklat en Uppförandekod och Hållbarhetsprofil. Ladda ner genom att trycka på knappen nedan:

Hållbara investeringar & Uppförandekod

 

Legalt

Fondbolag
Akitehuset Fond är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). ​Fondbolaget för Aktiehuset Fond är AIFM Capital AB, dotterbolag till AIFM Group AB. Administration av fonden sker genom ett uppdragsavtal med AIF Management AB.

Förvaltare​​
Aktiehuset Fond förvaltas som diskretionärt mandat av SIP Nordic Fondkommission AB. SIP Nordic Fondkommission AB är ett svenskt tillståndspliktigt värdepappersbolag. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.

Fondbolag: AIFM Capital AB
Fondadministration: AIF Management AB
Förvaltare: Per Thornadsson, SIP Nordic Fondkommission AB
Förvaringsinstitut: Swedbank AB

Styrelse


Tobias Andersson

Ordinarie ledamot, Styrelseordförande

Joachim Bergström

Ordinarie ledamot

Niklas Berg

Ordinarie ledamot

Johan Eriksson

Ordinarie ledamot