OM FONDEN

AKTIEHUSET

AKTIEHUSET är för dig som tror på fortsatt framgång för kvalitetsbolag, en koncentrerad fond med 25-30 bolag, d v s ej passiv förvaltning som en indexfond.  Vi gillar bolag med starka marknadspositioner, bra balansräkningar, fina kassaflöden och starka ägare. 

Vi investerar långsiktigt och letar aktivt efter lönsamma bolag främst inom Norden, Europa och Nordamerika. Storleken på bolaget spelar mindre roll.

 

FAKTA

Typ:UCITS-fond

Öppen för handel:Dagligen

Riskklass:5 av 7

Valuta:SEK

ISIN:SE0013222882

Minsta insättning:100 SEK

RISK

Lägre risk

Högre risk

Lägre potentiell avkasning

Högre potentiell avkastning

Arrow low to high

1

2

3

4

5

6

7

Dokument

Hållbarhet / Uppförande

AKTIEHUSET anser att etik är viktigt i alla leda både internt och externt.
Vi väljer att investera i bolag som agerar ansvarsfullt och hållbart.
Som ett första steg har vi utvecklat en Uppförandekod och Hållbarhetsprofil.
Ladda ner genom att trycka på knappen nedan:

Hållbara investeringar & Uppförandekod