LEGALT

Legalt

Fondbolag
Akitehuset Fond är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). ​Fondbolaget för Aktiehuset Fond är AIFM Capital AB, dotterbolag till AIFM Group AB. Administration av fonden sker genom ett uppdragsavtal med AIF Management AB.

Förvaltare​​
Aktiehuset Fond förvaltas som diskretionärt mandat av SIP Nordic Fondkommission AB. SIP Nordic Fondkommission AB är ett svenskt tillståndspliktigt värdepappersbolag. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.

Fondbolag: AIFM Capital AB
Fondadministration: AIF Management AB
Förvaltare: Per Thornadsson, SIP Nordic Fondkommission AB
Förvaringsinstitut: Swedbank AB