AKTIEHUSET

Vi investerar långsiktigt via vår aktiefond – AKTIEHUSET

Där letar vi aktivt efter lönsamma bolag främst i Nordamerika, Europa och Norden. Storleken på bolagen spelar mindre roll.